رد کردن این محتوا

برچسب: مدیریت حافظه

زبان برنامه نویسی Jafang

در سال های زیادی که کار برنامه نویسی انجام داده ام همیشه ضعف های زیادی در زبان های برنامه نویسی بوده است. به همین دلیل بر آن شدم یک زبان برنامه نویسی جدید به نام Jafang بسازم که ایده هایی که مد نظرم است در آن پیاده کنم.

ادامه ی مقاله زبان برنامه نویسی Jafang