رد کردن این محتوا

راه های دیجیتالی مقالات

ساخت اولین برنامه با نرم افزار ساز Ionic در ویندوز

در این مقاله قصد داریم مراحل نصب نرم افزار ساز Ionic را توضیح دهیم و ابزار های مورد نیاز برای ساخت برنامه ی اندرویدی و مراح ساخت برنامه در آن را توضیح دهیم

ادامه ی مقاله ساخت اولین برنامه با نرم افزار ساز Ionic در ویندوز