رد کردن این محتوا

دسته: آموزش

ساخت ربات تلگرام با PHP – قسمت چهارم

در این مقاله ربات تلگرام ECHO را با هم خواهیم ساخت و با توابع getMe , getUpdates , sendMessage و نحوه ی استفاده از آنها آشنا خواهیم شد و همینطور کل آموزش های این دوره از مقالات را جمع بندی خواهیم کرد.
مباحث پبشرفته تر را نیز در مقالات بعدی خواهیم آموخت.

ادامه ی مقاله ساخت ربات تلگرام با PHP – قسمت چهارم